1.
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
Királyhegyes Község Önkormányzata
6911, Királyhegyes, Jókai u. 38.
+3662/287-945      +3662/287-968
https://www.kiralyhegyes.hu
2.
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
Szervezeti ábra
3.
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Horváth Lajos - Polgármester +3662/287-968
Besenyi Ildikó - Jegyző +3662/287-945
4.
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
Igazgatási iroda - ügyfélfogadási rend:
Hétfő - csütrötök: 08:00-12:00     13:00-16:00
Péntek: 08:00-12:00
5.
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
Képviselő testület létszám: 4 fő.
Miklós Imre Mihály - alpolgármester
Horváth Lajosné - képviselő
Farkas Beáta - képviselő
Herzsán Zsolt Attila - képviselő

Településfejlesztési és Szociális Bizottság:
Horváth Lajosné - elnök
Borosné Szalma Brigitta Katalin - elnőkhelyettes
Herzsán Zsolt Attila - bizottsági tag
6.
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
Nemleges
7.
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
Nemleges
8.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
EKKE - Együtt Egymásért Királyhegyes Közalapítvány
6911, Királyhegyes., Jókai u. 38.
+3662/287-968
9.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

10.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

11.
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai