IMG_20230323_094521
+ 8

Hisz szép ez az élet
Fogytig, ha kiméled
Azt ami maradt;
Csak az ősz fordultán,
Leveleid hulltán
Ne kivánj nyarat.

Bár füstbe reményid, –
S egeden felényit
Sincs már fel a nap:
Ami derüs, élvezd,
Boruját meg széleszd:
Légy te vidorabb.

Arany János: Optimizmus

Az 1980-as évek elején jött létre a Nyugdíjas Klub, de az igazi fellendülés 4 évvel később kezdődött. 1984. december 6-án tartott közgyűlésen megalakult a helyi nyugdíjas klub.
A ’80-as évek elejére hirtelen megnőtt a nyugdíjasok száma. Ez így volt országosan, de itt a mi településünkön is. Több mint 100 fő volt Tsz tag nyugdíjasok száma, de voltak többen más munkaterületről is.
A szervezői munka során 106 fő iratkozott fel, de az alakuló gyűlésen 80 nyugdíjas jelent meg. A nyugdíjas szervezet létrejöttének ez volt a legfontosabb személyi feltétele.
A másik, olyan vezetőség választása, amely komolyan veszi megbízatását, s szívvel, lélekkel törekszik annak eleget tenni, biztosítani a létrejött szervezet működésének folyamatosságát, s ennek során olyan körülményeket teremteni, hogy a tagok megtalálják benne mindazt, amiért létrehozták.

A Községi Tanács a megalakulást követően helyiséget, bútorzatot, fűtést, világítást biztosított a klub számára térítés nélkül. Ez a támogatás az önkormányzat létrejöttével is fennmaradt, sőt fokozódott. A nagyobb mérvű anyagi támogatást a nagyobb gazdasági erővel rendelkező Makói Lenin Tsz biztosította, mivel klubtagok döntő többsége szövetkezeti tag volt.
Az alakuló közgyűlés 5 tagú vezetőséget választott: Búvár János, Búvár Mihály, Horváth István, Csányi Istvánné, Kerekes Imre személyében. Elfogadott egy egyszerű működési szabályzatot, mely szerint hetenként egy összejövetelt kell tartani, ahol a tagok kártyázással, társas játékkal, beszélgetéssel tölthetik az időt, ezek mellett ismeretterjesztő előadásokat, kirándulásokat kell szervezni. Minden év végén évzáró közgyűlést kell tartani, ahol a vezetőség számot ad az éves tevékenységéről. A meghatározott időpontban nyitva állt a klubhelyiség ajtaja. A későbbiek során a heti egy összejövetel kettőre bővült, s amikor megkaptuk a másik helyiséget, lehetővé vált, hogy a nők külön tartsák összejöveteleiket.

2004. év karácsonyán, Kerekes Imre az akkori elnök így számolt be addigi tevékenységükről: „az elmúlt húsz évben 105 nagyobb helyi rendezvényt szerveztünk, s ebben ismeretterjesztő előadások, nőnapi, karácsonyi ünnepségek, zenés délutánok, vacsorák szerepeltek. Olyan előadók voltak itt, mint Völgyes Lajos ny. tanár, Szentpéteri Imre ny. bírósági elnök. De folytathatnám tovább a sort. Fellépett az apátfalvi fúvós zenekar, Mátó Mátyás vezényletével, s a makói szimfonikus zenekar Bakos Zoltán vezetésével. A két évtized során évzáró közgyűlés, nőnapi, karácsonyi ünnepség nem maradt el. A naplóban leírtak szerint 75 alkalommal szerveztünk kirándulásokat, színházlátogatásokat. Meg kell mondani, hogy ezek nagyobb része az első 6-8 évre esik, amikor a termelőszövetkezet által biztosított anyagi háttér lehetővé tette az évenként 4-5 kirándulás szervezését. Most alapvetően a helyi önkormányzatra hárul a helyi civil szerveződések támogatása. Köszönet illeti Horváth Lajos polgármestert, hogy az önkormányzat szűkös anyagi helyzete ellenére egyetlen kérésünket sem utasította el. Meghívásunkat elfogadta Dr. Juhász Mária a Csongrád Megyei Klub Szövetség elnöke, akinek tevékenysége eredményeként erősödtek a nyugdíjas szervezetek, s országos szinten is elsők között van a nyugdíjas szervezetek kulturális tevékenysége. Igaz nekünk nincs szereplő együttesünk, de látogathatjuk a megyei kulturális rendezvényeket. Személyes köszönetem azért, hogy ezeken a rendezvényeken fellépési lehetőséget biztosított számomra, s ahogy irodalmi munkásságomat elismerte és támogatta.”

2005. évtől a nyugdíjas klub Egyesületként működik tovább. Az aktív vezetőség és tagjai élteti tovább hagyományaikat, teremtenek közösségi életet sok egyedül álló kisnyugdíjas számára. Tamasi Antal elnök úr, minden pályázati lehetőséget megragad az egyesület anyagi stabilitásáért., térségi fórumokat, összejöveteleket szervez. Jelenlegi taglétszámuk 52 fő. 2019-től ismét klub formában működik.

Vezető: 2019-óta Sarró Mihály