Helyi rendeletek

 • 1. melléklet a 3/2021.(V.25.) önkormányzati rendelethez
 • 3/2021. (V.25) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetésér?l, módosításáról és végrehajtásának rendjér?l szóló 2/2020. (III.19) önkormányzati rendelet módosításáról
 • 1. sz melléklet a 4/2021.(V.25.) önkormányzati rendelethez
 • 4/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
 • 2/2021.(II.09. önkormányzati rendelet Királyhegyes Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
 • 1. melléklet a 6/2020.(VII.03.) önkormányzati rendeletéhez
 • 6/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
 • 6/2016.(V.26.)számú önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeiről, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól
 • 3/2017.(III.31.) önkormányzati rendelete a lakóingatlanok homlokzata felújításának támogatására nyújtott települési támogatásról
 • 10/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Község Önkormányzata 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról
 • 7/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértéséből következő jogkövetkezményekről (egységes szerkezetben)
 • 2/2020.(III.20.) Önkormányzati rendelet Királyhegyes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről
 • 7/2018.(VIII.28.) Önkormányzati rendelet az intézményi térítési díjak megállapításáról
 • 5/2019.(V.30.) Önkormányzati rendelet Királyhegyes Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
 • 7/2019.(XI.29.) Önkormányzati rendelet Királyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 • 8/2018.(VIII.28.) A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
 • 7/2017.(X.30.) A szociális tüzifa támogatás helyi szabályairól
 • 6/2016.(V.25.) Települési támogatásokról (módosított)
 • 5/2018.(V.31.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról
 • 4/2018.(V.31.) Királyhegyes Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
 • 3/2018.(V.31.) A 2017. évi költségvetés módosításáról
 • 2/2019.(II.15.) Királyhegyes Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
 • 13/2018.(XII.21.) Királyhegyes Község Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról
 • 10/2017.(XII.22.) Királyhegyes Község településképének védelméről
 • Királyhegyes község útjainak felújítása
 • 6/2017.(VI.30.) Településképi rendelet
 • 9/2016.(IX.22.) A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
 • 1/2017.(II.23.) Királyhegyes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről
 • 8/2016.(IX.22.) A helyi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, módosítáásról és végrehajtásának rendjéről
 • 12/2016.(XI.30.) A helyi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről
 • 11/2016.(X.12.) Helyi kitüntetés és elismerő cím alapításáról és adományozásának rendjéről
 • 10/2016.(IX.22.) A közterületek filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételéről
 • 13/2016.(XII.21.) Királyhegyes Község Önkormányzata 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról
 • 2/2017.(II.23.) Házasságkötés létesítése szabályairól, díjairól
 • Kereskedelmi Nyilvántartás
 • 4/2016.(V.26.) Az 1/2015.(II.05.) sz. rendelet önkörmányzati módosításáról
 • 1/2016.(II.11) 2016. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásáról
 • 5/2016.(V.26.) A 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
 • 13/2015.(XI.23.) Telekadó
 • 4/2015.(III.26.) önkormányzati rendelete a belterületi szabadégetés szabályairól
 • 6/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet Királyhegyes Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás II.)
 • 6/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet Királyhegyes Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás I.)
 • 5/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2014.(II.27) önkormányzati rendelet módosításáról
 • 8/2014.(XI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnök és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról
 • 3/2015.(II.05.) számú önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről
 • 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati 2015. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről
 • 4/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete a közterületek filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételéről
 • 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
 • 1/2014.(I.30.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról
 • 9/2013. (VII. 25) ) önkormányzati rendelete a közeretül elnevezés szabályairól
 • 14/2013. (XII.20.) A 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról  
 • 15/2013. (XII.20.) Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről
 • 3/2012. (II.28.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól  
 • 6/2013. (VI.27.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról    
 • 16/2013.(XII.20.) A temetőről és a temetkezés rendjéről  
 • 1/2012. (II.09.) Költségvétesi rendelet 2012
 • 12/2008(VI. 26.) Lakáscélú önkormányzati támogatásról
 • 14/1995.(XI.01.)Királyhegyes község címeréről,zászlajáról
 • 11/2008.(VI.26.) A közterület használat rendjéről
 • 5/1994.(VI.29.) A közoktatásról