mfp_logo

Királyhegyes Község Önkormányzati Költségvetési szervének Alapító Okirata

Királyhegyes Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 9. §. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-a, az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet 10. §-a értelmében az alábbi Alapító Okiratot alkotja:

1./ A költségvetési szerv megnevezése:

Királyhegyes Község Önkormányzata

2./ A költségvetési szerv székhelye:

6911 Királyhegyes, Jókai u. 38. sz.

3./ Alapításának ideje:

1990. szeptember 30.

4./ A költségvetési szerv alapító szerve:

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

5./ Felügyeleti és fenntartó szerve:

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

6./ A költségvetési szerv működési területe:

Királyhegyes község közigazgatási területe

7./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv vezetője a polgármester. A kinevezésének rendjét a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 30-35. §-ai, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 1994. évi LXIV. törvény 1. §-a határozza meg.

8./ A szerv besorolása:

Gazdálkodási jogkör szerint: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szerint teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Gazdálkodásának technikai lebonyolítását a Körjegyzőségi Hivatal végzi.

9./ A vagyon feletti jogosultsága:

A feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyon a szerv vagyonmérlegében nevesített.

10./ A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A költségvetési szerv állami feladatként ellátandó alaptevékenysége TEÁOR szakágazat szám és megnevezés szerint : 751115 – helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Az önkormányzati igazgatási helyi feladatok összessége, a Körjegyzőségi Hivatal és az Általános Művelődési Központ alaptevékenységi feladatainak kivételével.

11./ A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.

Mivel nem végez ellenérték fejében üzletszerűen olyan termelést, értékesítést, szolgáltatást, amelynek a nyereség és vagyonszerzés a célja. A feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyon a szerv vagyonmérlegében nevesített.

Királyhegyes, 2004. február 19.

Horváth Lajos
polgármesterLovászné Borbás Erika
körjegyző