Az 1100 fő alatti települések Kulturális - EMMI

Az 1100 fő alatti települések Kulturális – EMMI
5102-01-0012/18 pályázat számú támogatás felhasználásáról

Pályázat témája:
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁS TÁMOGATÁSÁRA 1000 FŐ ALATTI KISTELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA
A pályázat kiírója (támogató):
Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Kultúráért Felelős
Államtitkárság

A pályázat célja:
közösségépítő kulturális alkalmak megvalósítása
Az elnyert támogatás összege: 400000 Ft

A pályázati program célkitűzése volt:

A helyi közösségi fejlesztéseket előkészítő tanulmányutak szervezése - kulturális eseményeken, rendezvényeken való részvétel - közösségi összetartozás élményének erősítése, - történelmi bemutatóhelyek tanulmányozása - népi hagyományok, népzenei, népviseleti ismeretek bővítése céljából. Mindezt, Királyhegyes község fiatalabb generációját képviselő „Csurgó” Hagyományőrző néptáncegyüttes és az idősebbeket képviselő Hegyesi Dalkör népzenei együttes közös részvételével.

A célkitűzések megvalósulása:

4.1. Résztvevők létszáma: 54 fő

megoszlás: Hegyesi Dalkörből 17 fő

Csurgó Hagyományörző Néptáncegyüttesből 35 fő (ebből 12

fő 14 aluli gyermek)

+ 2 sofőr

A Hegyesi Dalkör a község idősebb generációját, míg a Csurgó a fiatalabb generációt képviselte. A két közösség mindvégig jól megértette egymást, figyelmesek, megértők voltak. Olyan emberi tulajdonságokat is felfedeztek egymásban amit otthon nem tapasztaltak. Mindenképp közelebb kerültek egymáshoz, más szemmel látták egymást hazafelé jövet. .

4.2. Megvalósult programok:

- A csoport részt vett Torockón,a június 1-jén (szombaton) megrendezésre került VI. Duna napon. Lenyűgözte őket a falu egyedisége, a táj szépsége. Ellátogattak a Böjte Csaba ferences rendi szerzetes által alapított Kis-szent Teréz Gyermekotthonba, ahol 112 ezer Ft pénzbeni és 18 ezer Ft értékű természetbeni adományt (a kiutazást meg-előző hónapban Királyhegyes községben gyűjtött) adtak át a nevelőotthon képviselő-jének. Megismerkedtek a helyi népviselettel, Torockó nevezetességeivel. Legnagyobb élményt mégis az Összefogás koncert adta Sasvári Sándor, Varga Miklós, Varga Vivien, Varga Szabolcs, Sasvári Léna, Nagy Feró és a Beatrice együttes fantasztikus előadásával. Köszöntőt mondott Kövér László az országgyűlés elnöke, ami még inkább fokozta a nemzeti érzéseket, a nemzeti összetartozást. A tűzijátékot a Székelykőről engedték fel amit többen már könnyes szemekkel néztek végig. A csoport tagjaiban feledhetetlen élményként rögzült ez a nap.

- Június 2-án az úti cél Gyulafehérvár, a Székesegyház megtekintése volt, illetve részvétel az Istentiszteleten. A gyulafehérvári római katolikus érseki székesegyház Erdély legjelentősebb román kori épülete, alapítása István király idejére tehető. A magyar történelemben komoly szerepet játszó templomban nyugszik Hunyadi János, Bethlen Gábor, János Zsigmond, Izabella királyné és rajta kívül számos más jelentős történelmi személyiség. A Hegyesi Dalkör kis emlékműsorral készült, az otthonról hozott lobogókkal és a Boldogasszony anyánk című egyházi énekkel vonultak a templom előtt. Mindenkit megérintett a múlt szele.

- Harmadik nagy állomás a piski emlékműnél tett látogatás volt. Piski város Erdélyben, Hunyad megyében, Dévától 8 km-re délkeletre a Maros bal partján található. A római katolikus templomnál fogadta és kalauzolta a csoportot Jani atya, akivel a tavalyi erdélyi körút alkalmából, Csernakeresztúron ismertek meg. A templom hátsó kertjében a piski csata emlékére állított szobornál tartott egy kis történelmi órát és ismertetőt. Ezután áldását adta a csoportra és útnak indultak hazafelé. A csoport sokáig némán, meghatódva dolgozta fel a hosszú úton szerzett élményeket.

Köszönet az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI), Királyhegyes Község Önkor-mányzatának, Kispál Antal vállalkozónak az anyagi támogatásukért!