Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal

2015. január elsejétől Csanádpalota várossal és Kövegy községgel közösen működtetett A csanádpalotai gesztor önkormányzati hivatal végzi a közigazgatási feladatokat. A Közös Hivatal egységes hivatal, amely egy-egy irodát működtet a községházak épületeiben.

Székhelye: Csanádpalota.
Irányítását Csanádpalota város polgármestere látja el.

A Közös Önkormányzati Hivatal királyhegyesi, helyi hivatali egységének szervezeti felépítése:

Dr. Barna Angéla - jegyző

Benákné Bárdi Ilona - vezető főtanácsos

Szirbik Sándorné - költségvetési és gazdálkodási vezető

Tamasi Éva - szociális és gyermekvédelmi, valamint munkaügyi ügyintéző és anyakönyvvezető

Beke Józsefné - központi ügyiratkezelő

Elérhetőségek:
Cím: 6911 Királyhegyes, Jókai u. 38.
Tel.: 62/287-945
Fax: 62/287-968
E-mail cím: kiralyhegyes6911@gmail.com