Hírek - aktualitások


Településkép - Fórum a Művelődési Házban 2017. július 20. 16 óra 2017. július 20. 15:14

HIRDETMÉNY

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Királyhegyes Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Királyhegyes Község Önkormányzatának 6/2017.(VI.30.) számú Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak. (A Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.kiralyhegyes.hu honlapon.)

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Királyhegyes lakossága és a királyhegyesi ingatlantulajdonosok; a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek; valamint a település területén működő vallási közösségek.


A véleménynyilvánítás határideje: 2017. július 5-tól - 2017. július 29-ig.
Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben
kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel kapcsolatban
a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet.

♦ ♦ ♦

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:
Időpontja: 2017. július 20-án, 16 órától – 17 óráig
Helyszín: Művelődési Ház (Királyhegyes, Dózsa Gy.u 15. )

<<< Vissza