Hírek - aktualitások


Határszemle! 2013. június 26. 13:3

A Makói Körzeti Földhivatal értesítése szerint Királyhegyes külterületén 2013. július 02. napján 1 napos határszemlét tartanak a szakhatóságok.

Ennek során ellenőrzik:

- a parlagfű-fertőzöttséget,
- a termőföld hasznosítási kötelezettség teljesítését,
- a művelési ág megváltoztatását,
- a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítását.

Felhívom a földhasználók és a földtulajdonosok figyelmét, hogy az 1 hektárt meghaladó termőföld használatban bekövetkezett változást 15 napon belül be kell jelenteni a Föld-hivatalnál.


Benákné Bárdi Ilona jegyző

<<< Vissza