Falunap - 2001


Tele-kunyhó megnyitása

PROGRAMOK:

8.00 óra Z E N É S É B R E S Z T Ő
Apátfalvi Borbély András Band, Apátfalvi Majorette csoport

9.30 óra Ü N N E P I M Ű S O R
Zászlófelvonás
Megnyitó: Horváth Lajos polgármester
Ünnepi köszöntő: Dr. Dán János országgyűlési képviselő
Alapítványi köszöntő
Közreműködik:
A helyi általános iskola énekkara,
Hegyesi dalkör (Aratási népdalcsokor, István király ünnepére)
Mátó Mátyás - tárogatón játszik

11.00 óra K É P Z Ő M Ű V É S Z E T I K I Á L L Í T Á S
Megnyitja: Molnár László újságíró Helyszín: Sportfoglalkoztató
Molnárné Bárdi Andrea rézműves, Sfrageu Délia - goblein
Kézműves Kör, A helyi iskolások, óvodások munkái

11.00 óra P I N O C C H I O Bábszínház: A két bors ökröcske című előadása

11.30 óra F Ő Z Ő V E R S E N Y Z S Ű R I Z É S E
F ŐDÍJ: 10. 000 Ft –os ajándék

12.15 óra T E L E – K U N Y H Ó M E G N Y I T Á S A

13.30 óra K I S Á L L A T B E M U T A T Ó

13.30 óra K I S P Á L Y Á S L A B D A R Ú G Ó M É R K Ő Z É S E K

14.00 óra K U L T U R Á L I S R E N D E Z V É N Y E K
Apátfalvi citerazenekar, Hegyesi dalkör , Csanád néptánc együttes, Szamosújvári néptánccsoport,
Tequiero tánccsoport, Napsugár aerobic csoport, Antal Csilla musical énekes, Léghajó színház

19.00 óra F A L U N A P I B Á L , N Y U G D Í J A S E S T

Egész napos rendezvények:
Mesterségek utcája (fazekas, kosárfonó, szövő, fafaragó, testfestő)
G Y E R E K E K N E K J Á T É K V Á R

<<< Vissza