Királyhegyesi Polgárőr Szervezet

Egyesület a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetséggel szinte egy időben alakult. 1991. február 13.-án. A kis létszámú szervezetből mostanra már 24 fős polgárőr egyesületté fejlődött fel. Tagjai önkéntesek, akik a község közbiztonsága védelméért szabadidejüket áldozzák fel.

Tevékenységi körük:

Ügyeletet tartanak hetente 3 alkalommal 2-2 fő részvételével Királyhegyes község területén, Csikóspuszta külterületén, nyáron a környező határban. Állandó kapcsolatot tartanak fenn a helyi körzeti megbízottal, észrevételeiket, a faluban tapasztalt rendellenességeket neki jelentik.
Biztosítják az ünnepségek, rendezvények zavartalan lebonyolítását. Az apátfalvi rendőr őrsparancsnok felkérésére a környező településeken is vállalnak rendőri járőrözés mellé kisegítést.
A 2003. évi októberi taggyűlésükön, 12 éves elnökségi tagságából, egészségi állapotára tekintettel felmentették Ferencsik Andrást, többszörösen kitüntetett polgárőr társat. Helyette, a tagság egyöntetű szavazással Csikota Antalt választotta meg az Egyesület elnökének.

Vezetőségi tagok:
Csikota Antal - elnök
Antal Ferenc - elnökhelyettes
Antal Bernadett - titkár

Királyhegyes Község Önkormányzata 1999.év óta Önkormányzati Közbiztonsági Társulás keretében látja el a közbiztonsági feladatokat. A társulás székhelye: Apátfalva
Elérhetőségek:
Cím: 6911 Királyhegyes, Jókai u. 38.
Tel.: 06-30/ 591-5986
Fax: -
E-mail cím: kiralyhegyespe@freemail.hu

<<< Vissza